Ouderavond

Bij de aanschaf van de methode Wonderlijk gemaakt Speciaal hoort een verplichte training voor leerkrachten/ begeleiders. Maar het is ook mogelijk om een ouderavond te organsieren. Tijdens de ouderavond worden ouders/ wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen van de school of instelling geïnformeerd over de inhoud van Wonderlijk gemaakt Speciaal en de manier waarop de school/ instelling daarmee gaat werken.

Inhoud Ouderavond
De seksuele ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking is voor veel ouders een zorg. In de ouderavond is daar aandacht voor. Rond de rode draden van Wonderlijk gemaakt Speciaal denken we na over het thema en komen ook concrete handvatten voor het omgaan met seksualiteit aan bod. Natuurlijk worden ook de inhoud en vorm van Wonderlijk gemaakt Speciaal uitgelegd. Bovendien is er aandacht voor de manier waarop we denken over seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking en hoe we daar vanuit een christelijke visie mee om kunnen gaan. De inhoud van de ouderavond wordt afgestemd met de organiserende school/ instelling.

Op interactieve manier werken we er aan dat elke ouder/ wettelijk vertegenwoordiger weet wat de school/ organisatie met Wonderlijk gemaakt Speciaal kan doen, en hoe de ouder/ wettelijk vertegenwoordiger daar zelf thuis mee aan de slag kan.

Praktisch
De Ouderavond Wonderlijk gemaakt Speciaal is één avond voor ouders/ wettelijke vertegenwoordigers van een school of instelling die aan de slag gaat met Wonderlijk gemaakt Speciaal. De kosten van de ouderavond staan vermeld in dit document.

Aanmeldformulier Wonderlijk gemaakt Speciaal, training en ouderavond
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Wonderlijk Gemaakt  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep