Visie

Lichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk Gemaakt Speciaal leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.

Waarom seksuele vorming bij mensen met een verstandelijke beperking?
Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. Ook mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelen op lichamelijk gebied. Mensen met een verstandelijke beperking moeten weerbaar zijn in onze maatschappij. Want seksualiteit als scheppingsgave van de Heere God is zo wonderlijk mooi en intiem bedoeld. Tegelijk is er ook sprake van gebrokenheid en zonde als het gaat om seksualiteit en relaties.

Waarom seksuele vorming op school of in een zorginstelling?
Hoewel seksuele vorming allereerst een taak van ouders is, kan ook de school of zorginstelling een belangrijke rol spelen. Als leerkracht of begeleider kan je je leerlingen en/ of cliënten namelijk een veilig klimaat bieden. Verder biedt de school of zorginstelling een natuurlijke leeromgeving om onderwerpen te herhalen en vaardigheden te oefenen. De school of zorginstelling kan ook een vangnet zijn voor leerlingen en/ of cliënten bij wie seksualiteit thuis niet (goed) aan de orde komt.

Waarom materiaal voor seksuele vorming?
Materiaal met heldere doelen en uitgewerkte activiteiten helpt je om seksuele vorming op een positieve manier aan de orde te stellen. Vaak ervaren leerkrachten en begeleiders namelijk handelingsverlegenheid. De kans is groot dan seksualiteit dan eerder vanuit negatieve kanten of helemaal niet belicht wordt. Het wordt dan ook vaak pas aan de orde gesteld als er iets speelt: ongewenste intimiteiten, een wens om te trouwen of kinderen te krijgen.

Waarom Wonderlijk gemaakt Speciaal?
Wonderlijk gemaakt Speciaal is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. Er zijn al veel boeken, methodes en lessen over seksuele vorming bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking verkrijgbaar. Dat is echter niet direct bruikbaar voor lesgeven vanuit christelijke uitgangspunten. In Wonderlijk gemaakt Speciaal bedden we seksuele vorming in de christelijke opvoeding in. We kiezen voor een breed perspectief op seksualiteit: lichamelijkheid, seksualiteit, weerbaarheid en ethische kanten zijn nauw verbonden.

In de lessen verweven we vier rode draden:

1. Zelfbeeld en zelfrespect
Onder deze rode draad valt het werken aan een positief en eerlijk zelfbeeld, door het praten over wie je zelf bent: je lichaam, je gevoel, je kleding en wat je doet. Het verschil tussen jongens en meiden, mannen en vrouwen, de veranderingen in de puberteit en wat je aankunt in de toekomst hoort hier allemaal bij.

2. Goed omgaan met jezelf en de ander
Onder deze rode draad valt het werken aan goede verzorging van je lichaam en goede omgangsvormen met anderen. Daarbij hoort het aanleren van goede regels rond privé, aankleden en seksueel gedrag zoals zelfbevrediging, maar ook over aanrakingen, uitgaan en omgaan met media (social media en internet), zowel buiten als binnen vaste relaties.  

3. Weerbaarheid
Onder deze rode draad valt het werken aan weerbaarheid, het aanleren en zo mogelijk aanvoelen van eigen grenzen en daarover durven en kunnen praten, en ook het inroepen van hulp en vertellen aan iemand die je vertrouwt, zelfs als je het geheim moest houden (slecht geheim).

4. Relaties & netwerk
Onder deze rode draad valt het werken aan goede relaties en kennis van je eigen netwerk, door het praten over wie er bij je hoort, en bij wie je hoort, zoals je familie, een gemeenschap, een kerk, en/ of een school of een instelling. Daar zijn mensen die je willen helpen. Of je nu wel of niet trouwt, wel of niet zelfstandig woont, de hulp van mensen om je heen blijft belangrijk.
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Wonderlijk Gemaakt  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep