Basisonderwijs

De belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt Basis is dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet. Elk kind is geschapen door God de Schepper. Elk kind is het waard om gekend, geliefd en beschermd te worden. Die boodschap dragen we al sinds 2009 uit. De methode is daarnaast in 2021 volledig vernieuwd. In het kennismakingsdocument lees je hier meer informatie over.

Kennismakingsdocument: herziening Wonderlijk gemaakt Basis

Ben je benieuwd wat precies de verschillen zijn met de vorige versie van Wonderlijk gemaakt, en waar je rekening mee moet houden als je met de nieuwe methode aan de slag gaat? Bekijk hier het overzicht van wijzigingen:

Wijzigingen herziening Wonderlijk gemaakt Basis

Doelgroep
Wonderlijk gemaakt Basis wordt met name gebruikt op reformatorische, protestants-christelijke, gereformeerde en evangelische scholen en andere ‘scholen met de Bijbel’. Binnen deze scholen zijn allerlei christelijke stromingen vertegenwoordigd.

Opbouw van de methode
Wonderlijk gemaakt Basis biedt lessen voor elke groep van de basisschool. Voor de groepen 1 tot en met 6 zijn dat 4 lessen per jaar, en in groep 7 en 8 zijn dat elk 7 lessen. In totaal zijn het 38 lessen waarmee de doorgaande lijnen geborgd worden. Naast de lessen biedt Wonderlijk gemaakt Basis achtergrondinformatie over de ontwikkeling van kinderen, christelijke visievorming en omgaan met kindermishandeling (waaronder seksueel misbruik).

De lesdoelen per les zijn gericht op kennis, vaardigheden en houdingen. Elke les is bovendien gekoppeld aan één of twee rode lijnen van de methode (zelfbeeld, duurzame relaties, sociale normen of weerbaarheid). Ook worden acht christelijke uitgangspunten benoemd. Daarin is de waardengerichte aanpak terug te zien. Bij elke doorgaande lijn staan twee christelijke waarden benoemd.

Overzicht lessen, doorgaande lijnen en kernwaarden

Download een gratis proefpakket

Erkende interventie
Wonderlijk gemaakt Basis is sinds augustus 2021 een door het RIVM erkende interventie. Scholen kunnen voor de aanschaf van- en toerusting bij Wonderlijk gemaakt Basis gebruik maken van de Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit. Wonderlijk gemaakt Basis staat ook vermeld op loketgezondleven.nl en gezondeschool.nl.

Werkvormen
Met interactieve werkvormen kom je met de kinderen in gesprek. Voorbeelddialogen geven je ideeën welke woorden je kunt gebruiken bij het bespreken van dit kwetsbare onderwerp. Kernzinnen helpen leerlingen om de lessen vast te houden.

Gebruiksvriendelijke methode
De combinatie van achtergrondinformatie, leerkrachtinstructie en PowerPointpresentaties maakt Wonderlijk gemaakt Basis tot een gebruiksvriendelijke methode. Met een teamscholing rusten we leerkrachten toe om met het lesmateriaal aan de slag te gaan.

Voor ouders
Voor ouders en verzorgers bieden we ouderbrieven aan bij de lessen. Daarnaast is er de mogelijkheid om als school een ouderavond te organiseren voor de ouders en verzorgers van de leerlingen. Het boekje Wonderlijk gemaakt voor ouders is online (als hard copy) te bestellen via de oranje button hieronder. Het boekje biedt ouders en verzorgers handreikingen om het gesprek met hun kind aan te gaan.

Ja, ik wil mijn school aanmelden voor Wonderlijk gemaakt Basis

Ja, ik wil Wonderlijk gemaakt voor ouders bestellen

Op de hoogte blijven?

is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Wonderlijk Gemaakt  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep