Onze visie

Lichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk gemaakt Basis leert kinderen op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.

Waarom seksuele vorming bij kinderen?
Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. Kinderen groeien op als jongen of als meisje. In hun kindertijd hebben kinderen het voorbeeld en de begeleiding van opvoeders nodig. Aandacht voor seksuele vorming is ook belangrijk, omdat seksualiteit omringd kan worden door gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als scheppingsgave van de Heere God zo wonderlijk mooi en intiem bedoeld is.

Waarom seksuele vorming op school?
Hoewel seksuele vorming allereerst een taak van ouders is, kan ook de school een belangrijke rol spelen. Thuis heeft de ouder alleen zijn eigen kind(eren), een schoolklas zit vol jongens en meiden van dezelfde leeftijd. Op school kunnen kinderen op een goede manier met leeftijdsgenoten leren praten over seksualiteit. Als leerkracht kun je hen namelijk een veilig klimaat bieden. Verder biedt de school een natuurlijke leeromgeving om onderwerpen te herhalen en vaardigheden te oefenen. De school kan ook een vangnet zijn voor leerlingen bij wie seksualiteit thuis niet (goed) aan de orde komt.

Waarom een methode voor seksuele vorming?
Een methode met heldere doelen en uitgewerkte activiteiten helpt je om seksuele vorming op een positieve manier aan de orde te stellen. Als het niet structureel een plek heeft, is de kans groot dat het vaker vanuit de negatieve kant belicht wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je moet reageren op schuttingtaal, nieuwsberichten of vervelend gedrag dat plaatsvindt in de klas of op het plein. Vaak ervaren leraren ook handelingsverlegenheid.

Waarom Wonderlijk gemaakt Basis?
Wonderlijk gemaakt Basis is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. We kiezen voor een breed perspectief op seksualiteit: lichamelijkheid, seksualiteit, weerbaarheid en ethische kanten zijn nauw verbonden.

Doorgaande lijnen in Wonderlijk gemaakt


Wonderlijk gemaakt Basis werkt met een waardengerichte aanpak. Dat is terug te zien in het feit dat de lessen gekoppeld zijn aan vier doorgaande lijnen (‘rode draden’) die elk verbonden zijn aan twee kernwaarden en twee christelijke uitgangspunten:

1. Zelfbeeld
Kinderen waarderen zichzelf, ook als relationeel en seksueel wezen, vanuit de waarden waardigheid en verwondering richting de Schepper. God heeft elke persoon (man en vrouw) geschapen als een geestelijk, fysiek, sociaal en seksueel wezen, waardevol vanaf het begin. Dat leidt tot een houding van verwondering richting de Schepper en erkenning van een ieders waardigheid.

2. Duurzame relaties
Kinderen kunnen duurzame relaties waarbinnen diverse vormen van intimiteit een plek hebben, herkennen, waarderen en opbouwen, vanuit de waarden liefde en trouw. Elke persoon is door God geschapen om deel te maken van relaties met andere mensen (vrienden, familie, kerk en gemeenschap) om elkaar te ondersteunen, intimiteit te ervaren in diverse vormen en zich verbonden, gewaardeerd en geliefd te voelen. Seksuele gemeenschap komt tot bloei binnen een duurzame relatie (huwelijk) van liefde en trouw tussen man en vrouw.

3. Sociale normen
Kinderen kunnen diverse sociale normen in de omgang met relaties en seksualiteit begrijpen en eigen grenzen verwoorden, vanuit de waarden respect en verantwoordelijkheid. Geschapen zijn door God leidt tot een houding van zorg en respect voor het eigen lichaam (privé) en voor de grenzen van anderen. Vanuit Gods grote gebod (God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf) vloeit een houding van vriendelijkheid en zorg richting alle andere mensen, ongeacht onderlinge verschillen.

4. Weerbaarheid
Kinderen tonen weerbaar gedrag in de omgang met relaties en seksualiteit, kunnen verdachte en schadelijke situaties herkennen en vragen indien nodig hulp, vanuit de waarden zelfbeheersing en moed. De Bijbel toont het belang van reinheid voor lichaam en geest, wat zelfbeheersing vraagt. Seksueel misbruik is, net als misbruik in het algemeen, fout, immoreel en illegaal. Nee zeggen, vluchten en er over vertellen zijn goed en vragen moed.
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Wonderlijk Gemaakt  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep