Teamscholing Wonderlijk gemaakt


Neem contact Toerusting voor leerkrachten

Inhoud
Wonderlijk gemaakt wordt ingevoerd op jouw school. Je wilt graag ondersteuning bij de implementatie van de methode. Tijdens de teamscholing wordt de methode geïntroduceerd zodat alle leerkrachten ondersteund worden om in openheid en vertrouwen met de leerlingen te praten over relaties en seksualiteit. Zo kunnen de leerlingen worden begeleid om met verwondering, vertrouwen en weerbaarheid een plaats in de huidige maatschappij in te nemen. Zowel door informatieoverdracht als interactie zal gewerkt worden aan de gestelde doelen.

Doelen teamscholing
Aan het eind van de teamscholing:  
1. heeft elke leerkracht inzicht in inhouden en achtergronden van Wonderlijk gemaakt (lesoverzicht, christelijk perspectief, persoonsvorming, ontwikkeling van kinderen, maatschappij, seksueel misbruik);
2. kan elke leerkracht de doorgaande lijnen en waarden van Wonderlijk gemaakt benoemen;
3. is elke leerkracht zich bewust van zijn/ haar eigen verhaal, achtergrond en grenzen;
4. kan elke leerkracht met de lessen van Wonderlijk gemaakt werken aan persoonsvorming (relationele en seksuele vorming);  
5. heeft het team praktische afspraken gemaakt over de lessen van Wonderlijk gemaakt binnen school, en de rol van elke leerkracht daarbij.

Neem contact met ons op voor de mogelijheiden van een teamscholing bij jou op school.

Testimonial
“De teamscholing op de Rehobothschool en de Oranjeschool verliepen in een prettige sfeer, waarbij het de cursusleider is gelukt om het team actief betrokken te houden (N.B. allemaal online!) met de Mentimeter en de activerende vragen.”
Kees Westhuis, directeur van de Rehobothschool en Oranjeschool in Katwijk (voorjaar 2021)
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Wonderlijk Gemaakt  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep