Waarom Wonderlijk gemaakt?

Lichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk gemaakt leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.

Doel van (seksuele) opvoeding

Wat willen we bereiken met seksuele vorming? Zolang mensen nog niet volwassen of zelfstandig zijn, hebben opvoeders een taak. Daarna hopen we dat ze zelfstandig verder kunnen, maar wel afhankelijk van God en verbonden met anderen.

Wat betreft seksualiteit willen we allereerst dat ze hun eigen seksualiteit leren (her)kennen als scheppingsgave. Daarna ook dat ze zelfstandig goede keuzes kunnen maken en met verwondering, vertrouwen en weerbaarheid een plaats in de huidige maatschappij innemen.

Naast zelfstandigheid willen we dat kinderen de Heere God leren kennen en leren leven volgens Zijn leefregels in de huidige maatschappelijke context. Dat ze zich Gods waarden en normen rondom seksualiteit, huwelijk en gezin eigen maken. We hopen dat ze relaties van liefde en trouw met vrienden en later eventueel met een levenspartner kunnen opbouwen, ondanks de gebrokenheid die ervaren kan worden rondom seksualiteit en relaties.

Wat doen de opvoeders?

Gedurende het gedeelte van de levensweg dat je als opvoeders met kinderen/jongeren meeloopt, geef je veel door, ook over seksualiteit, relaties en weerbaarheid. In het alledaagse samenzijn zien ze jouw levensvoorbeeld. Je beschermt ze zo goed mogelijk voor gevaren en biedt een veilige omgeving. Je legt uit en geeft door wat de Bijbel zegt. Je ondersteunt de kinderen in hun ontwikkeling en wijst ze de weg. Het liefst wijden we ze in in Gods geheimen van het leven, over liefde en trouw bijvoorbeeld. Daarmee bereiken we hun hart. Zo krijgt seksualiteit een plaats in het alledaagse opvoeden.

Bekijk lesmateriaal

Waar mag het naartoe?

* = Verplicht veld
al 1.376 keer aangevraagd
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Wonderlijk Gemaakt  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep